fbpx
top

Forsoningsmøte etter asylangrepet

I går møttes representanter fra kurdiske og tsjetsjenske miljøer til forsoningsmøte i Oslo for å diskutere angrepet på asylmottaket i Våler. – Det var et veldig positivt møte. Begge parter er enige om at det ikke finnes noe generell, dyptgående konflikt mellom de to etniske gruppene, sier Sylo Taraku, avdelingsleder i NOAS. Samarbeidskomiteen for kurdiske politiske partier i Norge, Tsjetsjensk diaspora og Tsjetsjensk ungdomsforening kom frem til en felles uttalelse, der det heter: ”Vi fordømmer voldsbruken på Nordbybråten asylmottak, både volden som ble begått mot tsjetsjenere og mot kurdere så vel som andre”.
I går møttes representanter fra kurdiske og tsjetsjenske miljøer til forsoningsmøte i Oslo for å diskutere angrepet på asylmottaket i Våler. – Det var et veldig positivt møte. Begge parter er enige om at det ikke finnes noe generell, dyptgående konflikt mellom de to etniske gruppene, sier Sylo Taraku, avdelingsleder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Samarbeidskomiteen for kurdiske politiske partier i Norge, Tsjetsjensk diaspora og Tsjetsjensk ungdomsforening kom frem til en felles uttalelse, der det heter: ”Vi fordømmer voldsbruken på Nordbybråten asylmottak, både volden som ble begått mot tsjetsjenere og mot kurdere så vel som andre”.