fbpx
top

Forsøkt drept – grundig og individuelt avslått

Avdelingsdirektør Paula Tolonen i UDI hevder i Vårt Land 31. oktober at de etiopiske asylsøkerne har fått en grundig og individuell vurdering. Det forekommer naturligvis aldri at UDI uttaler at dette ikke er tilfelle.

Avdelingsdirektør Paula Tolonen i UDI hevder i Vårt Land 31. oktober at de etiopiske asylsøkerne har fått en grundig og individuell vurdering. Det forekommer naturligvis aldri at UDI uttaler at dette ikke er tilfelle.
Til tross for UDIs og UNEs vurdering, anser uavhengige forskere med betydelig kompetanse på Etiopia at flere av de avslåtte etiopierne vil risikere fengsel, tortur og i noen tilfeller til og med drap ved en retur til hjemlandet. De har også, i likhet med oss, reagert på de ofte skjematiske avslagsbegrunnelsene. De har avvist standardformuleringene som faktamessig feil i utgangspunktet; i tillegg stemmer de ikke alltid overens med omstendighetene i den enkelte saken. Stort mindre individuelt blir det ikke.

To av NOAS’ klienter har blitt forsøkt drept på åpen gate av representanter for regimet. I den ene saken ble hans partikollega drept, mens han selv klarte å rømme inn i skogen. Denne saken har blitt gjennomgått av en av forskerne, som bekrefter at politisk relaterte drap som dette er ganske vanlige i Etiopia. I den andre saken ble etiopieren advart av gatebarn om at myndighetene sto og ventet på ham utenfor hjemmet hans, og da han begynte å løpe, skjøt de etter ham. Regimet som forsøkte å drepe dem, sitter fortsatt ved makten. UDI og UNE var imidlertid ikke overbevist om at det var regimet som hadde forsøkt å drepe dem, dette til tross for at begge hadde sittet fengslet for illegal politisk virksomhet like før. Heller ikke i Etiopia er det slik at man normalt forsøkes skutt ned på åpen gate uten grunn. Begge har fått avslag av Utlendingsnemnda med forenklet behandling, ved nemndleder alene. Stort mindre grundig blir det heller ikke.

Rune Berglund Steen, fagsjef Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)