fbpx
top

Forslag til Annette Thommessens hederspris

Ny mulighet til å nominere den eller de du mener fortjener Annette Thommessens hederspris i 2020!

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Annette A. Thommessens Minnefond og hedersprisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Fondet har som formål å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Fondet kan alene, eller sammen med andre samarbeidspartnere, utdele en årlig pris til en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål.

I fjor fikk journalistene Anders Sømme Hammer, Maren Sæbø og Nilas Johnsen hedersprisen. Ståle Solbakken og Refugees Welcome er blant tidligere prismottakere.

Prisutdelingen ble utsatt på grunn av korona og er nå planlagt utdelt 2.desember. Nominasjoner med begrunnelse sendes til ral@noas.org innen søndag 25.oktober.

NB: Nominasjoner som ble sendt inn under utlysningen i vår blir videreført og trengs ikke sendes inn på nytt.