fbpx
top

Forsker: Sparing på asylmottak skaper kriminelle

– Et dårlig tilbud kan øke uttryggheten hos asylsøkerne, som igjen kan føre til kriminalitet, mener forsker Melinda A. Meyer fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Hun mener at det er verst hos de minste private mottaksdrifterne, som er mest avhengig av å tenke økonomi. NOAS ser ingen forskjell. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) er ikke imot at noen tjener penger på asylmottak. – Men asylmottakene må gi et best mulig tilbud til beboerne. Vårt inntrykk er ikke at de private driver mottakene dårligere enn kommunale eller organisasjoner, sier seniorrådgiver i Noas Sylo Taraku. Det bekrefter avdelingsdirketør Anne Siri Rustad for region- og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet. – Vi har ikke sett noen systematisk forskjell på mottak som er driftet av private, kommuner eller organisasjoner, sier hun.