fbpx
top

– For enkelt, Hanssen!

Frivillige organisasjoner er sterkt kritiske til Bjarne Håkon Hanssens krav om retur av papirløse. Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS, mener at det ikke finnes enkle løsninger for en sammensatt gruppe. I stedet for amnesti ønsker NOAS at personer som har vært her lenger enn fem år etter endelig avslag, og som ikke kan returneres, innvilges opphold. Tjessem mener at Norge i noen grad har en så streng asylpolitikk at en del som har beskyttelsesbehov, blir tvunget til å gå i dekning.