fbpx
top

FNs høykommissær for flyktninger søker godt utdannede norske idealister

UNHCR ønsker å øke den norske representasjonen blant sine ansatte, og det er derfor gode muligheter for nordmenn å gjøre internasjonal karriere hos FNs flyktningorgan.

UNHCR ønsker å øke den norske representasjonen blant sine ansatte, og det er derfor gode muligheter for nordmenn å gjøre internasjonal karriere hos FNs flyktningorgan.
STOCKHOM – FNs Høykommisjonær for flyktninger, UNHCR, søker etter godt utdannede nordmenn med relevant yrkeserfaring og utdannelse som er interessert i å jobbe med flyktninger. UNHCR ønsker å øke den norske representasjonen blant sine ansatte, og det er derfor gode muligheter for nordmenn å gjøre internasjonal karriere hos FNs flyktningorgan.

«Vi søker idealistiske nordmenn som har lyst å hjelpe verdens mest utsatte mennesker – flyktninger som har blitt tvunget til å forlate hjem og familie på grunn av krig, massive menneskerettighetsbrudd eller urettmessig forfølgelse som følge av deres sosiale bakgrunn, religion, politisk oppfattning eller rase,» sa Machiko Kondo, regional representant for FNs Høykommisjonær for flyktninger i Baltikum og Norden.

«Søkere må ikke nødvendigvis ha erfaring fra flyktningarbeid tidligere, det viktigste er at de har relevant utdannelse og erfaring, viser fleksibilitet, stå på vilje og har et ønske om å gjøre en humanitær innsats og ha dette som karriere,» understreket hun.

UNHCR har ansvaret for over 19 millioner flyktninger i 116 land, og har drøyt 6,500 ansatte og et budsjett på over åtte milliarder kroner i 2005. Kun knappe to prosent av midlene kommer fra FN sentralt, resten må UNHCR samle inn fra frivillige givere som land, firma, organisasjoner og enkeltpersoner. Norge er en av UNHCR viktigste støttespillere, og bidro med over 390 millioner kroner i fjor. Statoil, blant UNHCRs største private givere, gir over tre millioner korner årlig.

Norge og nordmenn har ellers nær tilknytting til UNHCR. Den første Høykommisjonæren for flyktninger var Fridtjof Nansen, mens Torvald Stoltenberg ledet organisasjonen en periode på begynnelsen av nittitallet..

UNHCR søker nå etter nordmenn med minimum to til fire års praktisk erfaring, gjerne med et lengre studie- eller arbeidsopphold utenfor Norge, og med en relevant universitetsgrad. Søkere må også kunne skrive og snakke engelsk på profesjonelt internasjonalt nivå, samt helst mestre et annet FN-språk.

FNs Høykommisjonær for flyktninger ønsker først og fremst søknader fra nordmenn med erfaring fra de følgende jobbkategoriene: Administrasjon, offentlige samfunnstjenester, kommunikasjon og eksterne relasjoner, vakt- og sikkerhetstjeneste (offisers- eller politibakgrunn), finans- og lønnstyring, personal- og rekrutteringsarbeid, jurister, informasjonsteknologi, prosjekt- og programstyring, offentlig informasjon, logistikk, innkjøp, lagerkontroll, og telekommunikasjon.

«De fleste av jobbene er tilknyttet UNHCRs operasjoner i Afrika, Asia eller Latin Amerika. Internasjonalt ansatte blir normalt rotert hvert tredje eller fjerde år, og tjenesten veksler mellom U-land og UNHCRs hovedkvarter i Genève eller representasjonskontorer rundt om i verden,» la Kondo til.

En nordmann som jobber for UNHCR er Jorunn Brandvoll (31) fra Alvdal, som har hovedfag i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og en mastergrad fra London School of Economics i russiske og postsovjetiske studier. Hun har jobbet to år med tsjetsjenske flyktninger i Baku, Aserbajdsjan, for UNHCR før hun kom til hovedkvarteret i Genève i fjor.

«I Aserbajdsjan var det mest berikende å jobbe direkte med flyktninger, å intervjue og gi råd til dem. Når man intervjuer flyktinger får en ta del i mange sterke livshistorier, og jeg føler at jeg virkelig kunne hjelpe folk og bidra til å forbedre livssituasjonen deres,» sa Brandvoll.

Tidligere jobbet hun som frivillig for Norsk Flyktningråd i Baku og var også ansatt ved hovedkvartet til Amnesty International i London.

«Ved å jobbe for UNHCR føler jeg at jeg gjør noe konkret, og jeg ser med en gang resultatene av mitt arbeide, noe som er svært motiverende, » la hun til.

En annen nordmann som jobber for UNHCR er trettitoårige Glenn Jusnes fra Narvik, som opprinnelig fikk jobb som presse og informasjonsmedarbeider ved UNHCRs regionkontor for Baltikum og Norden i Stockholm, men har siden i høst arbeidet i Genève.

Han har studier i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra både Bodø og Uppsala, samt en mastergrad i internasjonal konfliktanalyse fra University of Kent, England, bak seg, og synes UNHCR er en spennende, utfordrende og lærerik arbeidsplass.

«Jeg holder FN-idealet høyt, samtidig som jeg ønsker å hjelpe mennesker som har måttet flykte fra hjem og familie. Og jeg er glad jeg kan få jobbe for UNHCR,» sier Jusnes.

Hans første kontakt med UNHCR var som praktikant, og han anbefaler sterkt nyutdannede som har lyst å jobbe for UNHCR eller en annen FN-organisasjon om å utnytte denne muligheten til å få en fot innenfor systemet.

«UNHCR er veldig flink til å gi praktikantene meningsfulle arbeidsoppgaver og egne konkrete prosjekter. De fleste sitter nok igjen med en nyttig arbeidserfaring som er verdt å ta med seg uansett om man satser på en videre karriere innefor FN eller ei,» understreket han.

Nordmenn som er interessert i å jobbe for UNHCR bes henvende seg til www.unhcr.org , og følge instruksjonene under rubrikken «International Professional Roster». Søknadsfristen er den 15. januar 2006.

UNHCR tilbyr internasjonalt konkurransedyktige lønninger og godtgjørelser, samt helse- og pensjonsforsikring. For mer informasjon om dette, vennligst gå til:
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/index.html

For mediahenvendelser, vennligst kontakt Pål Aarsæther, sjef for eksterne relasjoner UNCHR Stockholm, på telefon 00 46 8 457 48 86 eller e-post aarsaeth@unhcr.org .