fbpx
top

FN-stridig tvangsretur til Sør-Somalia – NOAS ber om umiddelbar stans

Ifølge informasjon NOAS har mottatt ble to asylsøkere fra Somalia med endelig avslag tvangsmessig returnert til Somalia i går. En tredje somalisk asylsøker er pågrepet for utsendelse. NOAS reagerer meget sterkt på dette.

Ifølge informasjon NOAS har mottatt ble to asylsøkere fra Somalia med endelig avslag tvangsmessig returnert til Somalia i går. En tredje somalisk asylsøker er pågrepet for utsendelse. NOAS reagerer meget sterkt på dette.
Returen skjer i klar strid med anbefalingene fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), med en direkte anmodning fra UNHCRs regionale representant i Stockholm til den norske regjeringen av august 2005, og til tross for den ustabile situasjonen i området omkring hovedstaden Mogadishu.

I sitt posisjonsdokument av november 2005 skriver UNHCR: «Correspondingly, UNHCR re-iterates its call upon all governments to refrain from any forced returns to southern and central Somalia until further notice.» Grunnlaget for UNHCRs posisjon er sikkerhetssituasjonen: «The right to life continues to be violated on an extensive scale in Somalia. Most of the country is marked by insecurity and violence and the most insecure areas are in the South, notably the capital city Mogadishu.» Etter at to somaliere ble tvangsreturnert til Mogadishu sommeren 2005, rettet UNHCRs regionale representant i Stockholm også en direkte anmodning til den norske regjeringen om å avstå fra ytterligere returer.

At norske myndigheter igangsetter tvangsretur i den nåværende situasjonen, er oppsiktsvekkende og uansvarlig. UNHCR rapporterer om en flyktningstrøm ut av Mogadishu, og uttaler at de frykter en eskalering grunnet ”mounting insecurity” (UNHCR, 14 august. http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=55104&SelectRegion=East_Africa,%20Horn_of_Africa&SelectCountry=KENYA-SOMALIA).

Den rødgrønne regjeringen har i Soria Moria-erklæringen som en overordnet målsetning at de vil ”føre en flyktningpolitikk som i større grad tar hensyn til anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).” På denne bakgrunn ber vi regjeringen om å respektere den klare anmodningen fra FN og umiddelbart stanse all videre retur til det sørlige og sentrale Somalia.