fbpx
top

FN-stridig retur til Afghanistan

Regjeringen har nettopp igangsatt et returprogram for avslåtte afghanske asylsøkere. NOAS mener det er svært positivt at afghanere som trygt kan returnere til sitt hjemsted, nå gis et tilbud om frivillig retur med bistand til reintegrering. Vi godtar også tvangsretur for avslåtte asylsøkere som har fått en riktig og rimelig vurdering av asylsaken. Vi er derimot svært kritiske til at norske myndigheter også vil returnere afghanere i strid med gjeldende anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Regjeringen har nettopp igangsatt et returprogram for avslåtte afghanske asylsøkere. NOAS mener det er svært positivt at afghanere som trygt kan returnere til sitt hjemsted, nå gis et tilbud om frivillig retur med bistand til reintegrering. Vi godtar også tvangsretur for avslåtte asylsøkere som har fått en riktig og rimelig vurdering av asylsaken. Vi er derimot svært kritiske til at norske myndigheter også vil returnere afghanere i strid med gjeldende anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
Regjeringen har gjentatte ganger forsøkt å påstå at ettersom UNHCR selv er part i returavtalen mellom norske og afghanske myndigheter, vil all retur skje i overensstemmelse med UNHCR. Dette er en beklagelig tilsløring av realitetene. UNHCR har vært med på å etablere returprogrammet, men de har også sagt noe om hvem som bør returneres innenfor dette programmet – og hvem ikke.

UNHCR har nemlig utarbeidet grundige anbefalinger om kategorier av afghanske asylsøkere som ikke bør returneres. UNHCR har spesielt omtalt personer som er fra utrygge områder i Afghanistan og fraråder å returnere disse til andre områder, hvor de ikke har tilknytning, først og fremst på grunn av den vanskelige humanitære situasjonen. Til tross for dette har norske utlendingsmyndigheter gitt avslag til en lang rekke personer og bedt dem returnere til Kabul, selv om de helt mangler tilknytning der. At mange vedtak er fattet i strid med anbefalingene fra FN, er et faktum som vi utfordrer norske myndigheter til å bestride.

UNHCR vil bli varslet på forhånd om hver person som returneres, og har da mulighet til å komme med innsigelser mot retur. Når man vet at norske utlendingsmyndigheters saksbehandling i snitt har tatt anslagsvis to år, er det åpenbart at UNHCR normalt ikke vil ha mulighet til å etterprøve denne vurderingen i den enkelte sak. Da NOAS besøkte UNHCR Kabul i oktober 2005, forklarte de at de hadde protestert mot retur fra andre land i svært få tilfeller. I praksis er UNHCR i de langt fleste tilfeller henvist til å stole på norske myndigheter – som altså har valgt å tilsidesette UNHCRs anbefalinger i stort omfang.

Sett på bakgrunn av de alvorlige sikkerhetsmessige og humanitære problemene i Afghanistan, burde et minimumskrav være at Norge ikke returnerer flere asylsøkere enn FN anser som forsvarlig. Mens Norge på den ene siden har et både humanitært og militært engasjement i Afghanistan, velger man dessverre i asylpolitikken å tøye grensene for hvem som bør returneres.

Rune Berglund Steen, fagsjef, NOAS