fbpx
top

FN-stridig retur til Afghanistan

NOAS mener tilbudet om frivillig retur for afghanere som trygt kan returnere til sitt hjemsted er positivt. Samtidig er vi svært kritiske til at norske myndigheter også vil returnere afghanere i strid med gjeldende anbefalinger fra FN.

NOAS mener tilbudet om frivillig retur for afghanere som trygt kan returnere til sitt hjemsted er positivt. Samtidig er vi svært kritiske til at norske myndigheter også vil returnere afghanere i strid med gjeldende anbefalinger fra FN.
NOAS oppfatter det som positivt at det nå vil være muligheter for frivillig retur for afghanere som trygt kan returnere til sitt hjemsted i Afghanistan. NOAS godtar også tvangsretur for avslåtte asylsøkere som har fått en riktig og rimelig vurdering av asylsaken.

– Vi er derimot svært kritiske til at norske myndigheter også vil returnere afghanere i strid med gjeldende anbefalinger fra FN, sier fagsjef i NOAS Rune Berglund Steen.

– FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har inngått en trepartsavtale sammen med norske og afghanske myndigheter om retur. UNHCR har imidlertid også utarbeidet anbefalinger om kategorier av afghanske asylsøkere som ikke bør returneres. Dessverre bryter norske myndigheter disse anbefalingene i en lang rekke saker.

Dette gjelder spesielt afghanere som er fra utrygge områder, og som norske myndigheter henviser til internflukt i Kabul, selv om de i mange tilfeller aldri har vært der og mangler nettverk der. UNHCR fraråder tydelig at personer henvises til områder hvor de ikke har tilknytning, først og fremst på grunn av den vanskelige humanitære situasjonen.

– Alle vedkjenner at det er alvorlige sikkerhetsmessige og humanitære problemer i Afghanistan. Et minimumskrav bør derfor være at Norge ikke returnerer flere asylsøkere enn FN anser som forsvarlig.