fbpx
top

FN må sette standarden for asylpolitikken

På oppdrag fra NOAS har TNS Gallup gjennomført en meningsundersøkelse blant 1000 personer om den betydningen FN bør spille i norsk asylpolitikk.

På oppdrag fra NOAS har TNS Gallup gjennomført en meningsundersøkelse blant 1000 personer om den betydningen FN bør spille i norsk asylpolitikk.
− Nordmenn ønsker en kontrollert asylpolitikk, men undersøkelsen viser at de også ønsker en rettferdig asylpolitikk. De siste årene har det vært en økende avstand mellom norsk asylpolitikk og FN. Undersøkelsen viser tydelig at det store flertallet av den norske befolkning mener FN fortsatt skal sette standarden, sier generalsekretær i NOAS Morten Tjessem.

Det er overveldende støtte i befolkningen for å ta imot flyktninger fra FNs leire gjennom den årlige flyktningkvoten. Denne regjeringen har redusert antallet fra 1500 til 1000. 37,1 % av de spurte mener kvoten bør forbli 1000, mens 42,3 % mener den bør økes.

57,6 % av de spurte mener at FNs vurderinger av hvilke grupper av asylsøkere som har behov for beskyttelse, generelt bør følges. Bare 33,3 prosent mener at dette skal være helt opp til utlendingsmyndighetene.

67,7 % av de spurte mener at Norge bør følge FNs anmodning om å ta tilbake enkelte alvorlig syke barn som har blitt tvangsreturnert til Kosovo.

− Den norske regjeringen har nettopp avvist en anmodning fra FN om ikke å returnere noen til det krigsherjede Sør-Somalia, selv om det bør være en selvfølge for en norsk regjering å følge en slik anmodning, sier Tjessem. − Norske myndigheter avviste også en anmodning fra FN om å ta tilbake en seks år gammel, alvorlig multihandikappet jente som hadde blitt tvangsreturnert til Kosovo, ettersom man der manglet et forsvarlig behandlingstilbud. Hun døde kort tid senere, første nyttårsdag i år.

− Vi vil derfor utfordre norske politikere på at FN skal være et naturlig og selvfølgelig grunnlag for norsk asylpolitikk. Vi vil spesielt be politikerne forplikte seg til at slike tragedier ikke skal få gjenta seg.

Kontaktperson:
Generalsekretær Morten Tjessem: 97 08 25 41

Vedlegg: Spørsmål og resultat

1. Antallet flyktninger som Norge mottar årlig fra FNs flyktningleire (kvoteflyktninger) ble for to år siden redusert fra 1500 til 1000. Hvor mange FN-flyktninger mener du Norge bør motta per år?

Ingen: 9,1 %
1000: 37,1 %
1500: 17,6 %
2000: 11,2 %
Flere enn 2000: 13,5 %
Vet ikke: 8,3 %
Ubesvart: 3,1 %

2. Asylsøkere er personer som reiser til Norge på egen hånd og søker asyl. FN utgir regelmessig vurderinger for hvilke grupper av asylsøkere som bør gis opphold, både når det gjelder personer som vil være i fare i hjemlandet, og personer som har sterke humanitære grunner. Bør norske utlendingsmyndigheter generelt følge FNs vurderinger, eller bør dette være helt opp til utlendingsmyndighetene å avgjøre?

Bør generelt følge FNs vurderinger: 57,6 %
Bør være opp til utlendingsmyndighetene: 33,3 %
Vet ikke: 7,1 %
Ubesvart: 2,1 %

3. FN-administrasjonen i Kosovo har det siste året bedt norske myndigheter om å ta tilbake enkelte asylsøkere som er blitt returnert til Kosovo. Det dreier seg spesielt om alvorlig syke barn med behov for medisinsk behandling som ikke er tilgjengelig i Kosovo. Norske myndigheter har avvist anmodningene. Bør Norge følge FNs anmodninger og ta dem tilbake, eller bør Norge stå fast ved avvisningsvedtakene?

Bør ta dem tilbake: 67,7 %
Bør stå fast ved avvisningsvedtakene: 23,3 %
Vet ikke: 7,4 %
Ubesvart: 1,6 %

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26. august til 1. september 2005.