fbpx
top

Flyktninger med opphold fengsles i Hellas

 

Flyktninger som returneres fra Norge til Hellas, fordi de har gresk oppholdstillatelse, utsettes for fengsling og mulig tvangsretur til opprinnelsesland. NOAS har i brev til Justisdepartementet tatt opp manglende garantier for returnerte asylsøkeres rettssikkerhet i Hellas.

Bakgrunnen for bekymringsmeldingen er blant annet informasjon vi har fått fra vår greske samarbeidsorganisasjon, Aitima, og en konkret sak vi har jobbet med i NOAS.

Iraner forsøkt returnert til Iran

I romjulen ble NOAS kontaktet av pårørende til en flykning fra Iran som satt fengslet i Athen. Flyktningen hadde søkt om asyl i Norge, men fikk avslag fordi han hadde fått innvilget asyl i Hellas og hadde oppholdstillatelse der. Vedkommende var ikke selv klar over at han hadde fått innvilget asyl. Han ble derfor frivillig uttransportert tilbake til Hellas. Ved ankomst ble han likevel arrestert og varetektsfengslet i Athens Airport holding facility. Det greske politiet utstedte der en deportasjonsordre og igangsatte returprosedyrer uten å gjøre nærmere undersøkelser. Ved hjelp fra Aitima ble de rette papirer forevist til gresk politi og retur til Iran ble heldigvis stanset.

Syrisk flyktning arrestert

I brevet til Justisdepartementet viser NOAS også til en syrisk flyktning som returnerte fra Norge fordi han hadde opphold i Hellas. Vedkommende ble på samme måte fengslet og forsøkt uttransportert til sitt opprinnelsesland. Også her ble uttransporten stanset først da Aitima fremskaffet dokumenter som viste at flyktningen hadde oppholdstillatelse. NOAS er uroet for store mørketall.

NOAS frykter at flyktninger utsettes for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen under fengsling i Hellas. Konvensjonens artikkel 3 oppstiller et absolutt og ufravikelig forbud mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling. Forholdene ved Athens Airport holding facility er beskrevet som svært dårlige av Den europeiske torturkomite i rapport fra 2014.

NOAS krever at dersom det ikke foreligger sikre rutiner for tilbaketakelse av flyktninger med oppholdtillatelse i Hellas, kan norske myndigheter ikke lenger returnere flyktninger til Hellas. Norge kan ikke returnere flyktninger til et land hvor de risikerer fare for tilbakesendelse til opprinnelsesland (refoulement) og brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling.

Les brevet til Justisdepartementet i sin helhet her.

Rapport fra den Den europeiske torturkomiteen (CPT) fra 2014 om Hellas: http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2014-26-inf-eng.pdf