fbpx
top

Flyktningane flyktar frå distrikta

Innan fem år har halvparten av alle flyktningar flytta frå kommunen dei er plasserte i av norske styresmakter. Sylo Taraku, fungerande generalsekretær i asylsøkarorganisasjonen NOAS, etterlyser fleire flyktningplassar på det sentrale Austlandet. – Her kan dei finne større nettverk og fleire jobbar. I dag er det gjort alt for få flyktningavtalar med bykommunar, slik at mange blir tvungne langt ut på landet.