fbpx
top

Flyktar frå Italia til Noreg

Dei dårlege tilhøva i Italia gjer at stadig fleire asylsøkjarar kjem til Noreg, sjølv om dei har fått opphald i Italia. Og UDI slit med å sende dei tilbake. Les artikkel på NRKs nettsider her