fbpx
top

Flest asylsøkere fra Eritrea og Syria

UDI melder i sin halvårsrapport at flest asylsøkere til Norge første halvår i år kom fra Eritrea og Syria. Situasjonen i disse landene er alvorlig, og en stor andel av flyktningene får beskyttelse.

De fleste eritreiske asylsøkere søker beskyttelse i Norge fordi de har desertert eller unndratt seg den obligatoriske nasjonaltjenesten i Eritrea. Noen forteller at de har opplevd forfølgelse fra myndighetene på grunn av religion, politiske holdninger og/eller kjønn. Andre anfører fare for kjønnslemlestelse.
Les mer om eritreiske flyktninger her.

Syrere viser til den svært vanskelige situasjonen med krig, voldshandlinger og sammenbrudd i samfunnsstrukturer som grunnlag for søknaden om beskyttelse i Norge. En del anfører innkalling til militærtjeneste, desertering, eller re-innkalling. Svært mange forteller om press om å bli med på enten opprørernes eller regimets side og mistanke om at man støtter motparten. 

Den komplette listen over de 10 største asylsøkerland pr. 30.06.14 er:

1. Eritrea 1845 personer
2. Syria 708 personer
3. Somalia 436 personer
4. Statsløse 281 personer
5. Afghanistan 226 personer
6. Nigeria 217 personer
7. Sudan 211 personer
8. Etiopia 142 personer
9. Russland 108 personer
10. Irak 80 personer

Informasjonen i UDIs rapport omfatter søknader, asylanførsler, Dublinbehandling, vedtak, beskyttelsesbehov og spesielle særegenheter for hvert av de ti landene.

Les hele rapporten her.