fbpx
top

Flere kommer ut i jobb

Introduksjonsprogrammet for flyktninger, som ble innført for to år siden, lovprises både av flyktningene selv, av dem som legger opp programmet og av dem som følger opp flyktningene.