fbpx
top

Flere gjenforente familier i Danmark

Den sosialdemokratisk ledende samarbeidsregjeringen i Danmark har siden regjeringsskiftet høsten 2011 fjernet flere av hindringene som Dansk Folkeparti presset den forrige høyreliberale regjeringen til å gjennomføre i asyl- og innvandringspolitikken. I Norge ønsker Høyre-Frp-regjeringen å gå motsatt vei med målsetting om å heve underholdskravet og øke botidskravet fra tre til fem år.

Den danske samarbeidsregjeringen, ledet av sosialdemokraten Helle Thorning-Schmidt, fjernet i mai 2012 den tidligere Venstre-Konservative regjeringens poengsystem for permanent opphold, familiegjenforening og statsborgerskap. Videre lettet de på de tøffe kravene om tilknytning til Danmark og bankgaranti. Effekten så langt viser en mer enn 50 prosents økning i antall familiegjenforeninger fra 3.200 i 2012 til 4.700 per utgangen av november i 2013.

Les mer her: http://www.information.dk/telegram/484285