fbpx
top

Flere asylsøkere til Europa i år

Asylankomstene økte gjennomgående i Europa første halvår i år. I følge ferske tall fra EUs asylkontor på Malta; EASO, kom det 19% flere asylsøkere til Europa enn i samme periode i fjor. I juni kom det nesten 50.000 asylsøkere til Europa. 

65% av alle asylsøkerne som kom til EUs 28 medlemsstater + Sveits og Norge i juni, søkte beskyttelse i fire stater: Tyskland, Sverige, Italia og  Frankrike. Asylsøkergruppene som øker mest er syrere, eritreere og ukrainere. Gjennom hele 2013 var økningen i asylankomster på 30 prosent i forhold til 2012. Antallet syriske asylsøkere fortsetter å stige og Syria er nå ett av de tre opprinnelsesland med flest asylankomster til de 28 EU-statene, Sveits og Norge.  Eritreere er den andre store gruppen asylsøkere til Europa. De søker seg primært til Tyskland, Nederland, Norge og Sverige.

I 2013 var de største gruppene asylsøkere til EU, Sveits og Norge fra Syria, Russland og de seks landene på Vest-Balkan; Albania, Bosnia og Herzegovina, Makedonia (FYROM), Kosovo, Montenegro og Serbia. 

Flere fra Ukraina
Fra mars i år har det vært en skarp økning i asylsøkere fra Ukraina, mens antallet asylsøkere fra Russland til Europa har gått markert ned første halvår i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Antallet ukrainske søknader om beskyttelse i Vest-Europa steg med 25% fra mai til juni i år. Økningen i antallet asylsøknader fordeler seg nå jevnt over Europa og over 95 prosent av søknadene er fra asylsøkere som aldri tidligere har vært registrert i EU, Sveits eller Norge. 

Flere venter på vedtak
I 2013 ble det registrert flere asylankomster til EU, Sveits og Norge siden 2009. Samlet kom 435.760 asylsøkere til de 28 EU-statene, Sveits og Norge. Høyest andel innvilgede opphold fikk syrere, eritreere og statsløse palestinere. Men mottaksapparatene i hele Europa sliter med å holde tritt. Ved utgangen av 2013 ventet 352 000 personer på et endelig vedtak. Andelen asylsøkere med saker til behandling økte I 2013 med 33 prosent I forhold til I 2012.

Flere barn på flukt
Med de økte asylankomstene øker også antallet enslige mindreårige barn på flukt. I Sverige har det i løpet av første halvår i år kommet like mange enslige asylsøkere som i hele fjor. Prognosen for enslige mindreårige asylsøkere til Sverige i 2014 er nå økt fra 4.400 til 6.500 barn og unge. Samlet kom det 32.000 asylsøkere til Sverige første halvår.

12.000 til Norge?
I Norge opererer UDI nå med en prognose på totalt 12.000 asylsøkere i løpet av 2014. Første halvår kom det 5341 søknader om asyl til Norge, noe som er en økning på 7 prosent fra i fjor, ifølge UDI.

Danmark vil returnere flere
Økningen i antall asylsøkere til Danmark bekymrer statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun mener Danmark må bli bedre til å sende hjem flyktninger som har fått opphold, men hvor forholdene i hjemlandet ikke lenger utgjør en fare for forfølgelse. Fra 2011 til 2013 ble antallet asylsøkere til Danmark nesten doblet, fra knapt 4000 til 7557, og nivået på ankomster holder seg høyt inn i 2014.

Les mer om asylankomster til EU og Skandinavia:
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-July-August-2014.pdf
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-AR-final1.pdf
http://www.dagbladet.se/medelpad/sundsvall/allt-fler-barn-flyr-fran-krig
http://www.nordjyske.dk/nyheder/thorning-vil-sende-flere-flygtninge-hjem/460773de-d98a-46e7-9061-fbb9b238e9f0/112/1513