fbpx
top

Fire av fem barn får opphold eller utsatt iverksettelse

105 barn (37 familier) har fått opphold etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring i saken. 60 barn (36 familier) har fått utsatt iverksettelse av utreiseplikt. Dermed er de lovlig i landet, mens de venter på at Utlendingsnemnda (UNE) behandler saken på nytt. Ytterligere 61 barn (32 familier) venter på svar fra UNE.

25 barn (8 familier) har blitt tvangsreturnert, etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring i saken og 5 barn (3 familier) har fått avslag. NOAS vurderer å skrive nye omgjøringsbegjæringer for å få en oppdatert vurdering etter nye regler.

Prosentvis oversikt over sakene NOAS har engasjert seg i og som vi har fått svar på for 195 barn, (84 familier):

  • 54 % har fått opphold
  • 31% har fått opphold fram til ny vurdering
  • 13% har blitt tvangsutsendt
  • 2% har fått avslag

Hva gjenstår?
I noen saker er det behov for å oppdatere saken og supplere med ny informasjon og dokumentasjon. De aller fleste omgjøringsbegjæringene ble sendt inn før nye regler trådte i kraft 8. desember 2014, og det kan nå være grunnlag for å sende inn supplerende argumentasjon tilpasset den nye regelverket. I tillegg kommer det jevnlig inn nye saker, både fra familier med svært lang oppholdstid, og familier med noe kortere oppholdstid.

36 barn (16 familier) venter på at NOAS skal skrive omgjøringsbegjæring. Vi har gjennomgått sakene og vurdert at det er grunnlag for å skrive. Alle disse familiene har barn med rundt 4 ½ års oppholdstid i Norge og 1 års skolegang eller mer, noe som av UNE vurderes som en tilknytning som i seg selv kan danne grunnlag for oppholdstillatelse.
156 barn (85 familier) venter på at NOAS skal vurdere saken. De fleste av disse barna har noe mindre tilknytning til Norge.

NOAS vil gjennomgå alle saker og se om det foreligger andre viktige momenter eller tilknytning som gir grunnlag for å skrive også i disse sakene. Alle familier får grundige tilbakemeldinger og informasjon om hvorfor det eventuelt ikke er grunnlag for å skrive omgjøringsbegjæring i deres sak.

Støtt NOAS’ rettshjelpsarbeid
NOAS fortsetter arbeidet med å utrede saker, orientere familier og støttespillere og å skrive omgjøringsbegjæringer i de sakene hvor det kan være grunnlag for tillatelse.
Rettshjelpsdugnaden fortsetter altså, og det er fullt mulig å støtte arbeidet videre. Alle bidrag er med på å styrke de lengeværende barnas rettssikkerhet, og er svært velkomne. Ved å sende NOASBARN til 2160, bidrar du med 100 kroner. Bidrag kan også settes inn på kontonummer 6012 05 72701.

Mer informasjon om bakgrunnen for rettshjelpsdugnaden finnes her.