fbpx
top

Fersk rapport: Norsk aldersvurderingspraksis bryter med utlendingsloven og FNs retningslinjer

NOAS og Redd Barna lanserer i dag en rapport om aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Rapporten viser at dagens aldersvurderingspraksis strider med utlendingsloven og FNs retningslinjer. Rapporten inneholder 30 konkrete anbefalinger til hvordan aldersvurderingspraksis kan bedres.

Medisinske aldersundersøkelser brukes oftere enn hva utlendingsloven og FNs retningslinjer tilsier. Det legges for stor vekt på resultatet fra medisinske aldersundersøkelser når alder fastsettes. Det sikres ikke at det gjøres helhetlige aldersvurderinger, med vektlegging av både fysisk og psykososial utvikling. Dette bryter med FNs retningslinjer, som bekreftes av UNICEF Norge.

Aldersuttalelser fra representanter og saksbehandlere i politiet og UDI er for dårlig begrunnet. Uttalelsene legger for mye vekt på utseende, og for lite på psykososial utvikling. Representanters og saksbehandleres kompetanse til å uttale seg om alder er varierende. Det kan være tilfeldig om ansatte på omsorgssenter og mottak skriver aldersuttalelser for søkere, noe som medfører en urimelig forskjellsbehandling. Aldersvurderinger begrunnes for dårlig i vedtak, og tvil om alder kommer ikke søkerne til gode i tilstrekkelig grad.

NOAS og Redd Barna anbefaler:

– Medisinske aldersundersøkelser må kun brukes i saker der det foreligger tvil om alder.

– Resultatet fra medisinske aldersundersøkelser bør tillegges mindre vekt ved aldersfastsettelse enn hva som er tilfellet i dag.

– Kvaliteten på aldersuttalelser fra representanter og saksbehandlere hos PU og UDI bør økes, og ansatte på omsorgssenter og asylmottak bør uttale seg om alder i flere saker.

– Det bør gjennomføres et forskningsprosjekt for å utvikle en metode for psykososiale aldersundersøkelser.

 

Les hele rapporten her.

Rapporten er finansiert av ExtraStiftelsen.