fbpx
top

Fengsler barn uten lov

Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og FNs spesialrapportør for vilkårlig fengsling har 10.7.2014 en felles kronikk med NOAS’ juridiske rådgiver, André Møkkelgjerd om fengsling av barn i Dagbladet.

Kronikken tar blant annet opp om begrepsbruken om frihetsberøvelse av barn på Trandum er «fengsling» eller «internering». Den tar videre opp hvilke juridiske problemer den manglende rettslige reguleringen av barn som settes på Trandum sammen med familien reiser.

Les kronikken her: http://www.dagbladet.no/2014/07/11/kultur/kronikk/meninger/asylpolitikk/34297584/

Dagbladet har fulgt dette temaet tett den siste uken etter at det ble klart at 123 barn har vært fengslet på Trandum så langt i år:

http://www.dagbladet.no/2014/07/03/nyheter/politiets_utlendingsenhet/asylpolitikk/innenriks/34147490/

Blant dem som har rettet kritikk mot norsk praksis er:

Kirsten Sandberg, som leder FNs komité for barns rettigheter:
http://www.dagbladet.no/2014/07/05/nyheter/fn/asyl/34188052/

Barneombudet: http://www.dagbladet.no/2014/07/03/nyheter/asylpolitikk/politiets_utlendingsenhet/34167461/

Redd Barna:
http://www.dagbladet.no/2014/07/10/nyheter/asylpolitikk/politiets_utlendingsenhet/34283446/

SVs Karin Andersen:
http://www.dagbladet.no/2014/07/03/nyheter/asylpolitikk/politiets_utlendingsenhet/34172150/

Og professor Erling Johannes Husabø. Dessverre er ikke justisminister Anders Anundsen bekymret:
http://www.dagbladet.no/2014/07/09/nyheter/asylpolitikk/politiets_utlendingsenhet/34185351/