fbpx
top

Feilinformasjon fra Anundsen

Justisminister Anders Anundsen sprer feilaktig informasjon når han gjentar at de lengeværende familiene som er tvangsutsendt har fått saken sin vurdert. Amundsen hevder at det ikke er sendt ut noen som ikke skulle ut. Ministerens uttalelser er et forsøk på å minimere egne feil. 

Barns tilknytning er et selvstendig grunnlag for opphold. Barn som bodd lenge i Norge, som snakker språket og er godt integrert, kan kvalifisere for opphold på humanitært grunnlag. Foreldrene har tidligere fått avslag på sin asylsøknad. Foreldrenes sak gjaldt beskyttelsesbehovet i hjemlandet, og er et helt annet spørsmål enn vurderingen av om det skal gis tillatelse på grunn av barns tilknytning til Norge. Dette grunnlaget etableres nettopp ved at det går tid og barn vokser opp i Norge. 

Ville ikke sikre oppdatert vurdering før utsending
Regjeringen har ikke villet etablere praksis eller ordninger som skulle sikre at en oppdatert vurdering av de enkelte lengeværende barnas tilknytning blir gjort, før en eventuell utsendelse. Har ikke familien selv sendt inn en omgjøringsbegjæring til utlendingsnemnda, UNE, forholder politiet seg bare til tidligere avslagsvedtak. Justisministeren kan derfor ikke vite at det ikke er barn som kvalifiserer for opphold blant dem som er sendt ut. 

NOAS har stanset utsendelser
NOAS har involvert seg i en rekke saker i høst. I flere tilfeller har vi grepet inn i saker hvor barn var på vei ut av landet, og fått stanset utsendelsene i siste time. I fire saker har NOAS fått gjennomslag for at barnas tilknytning til Norge må vurderes før familiene sendes ut av Norge.

  • En familie fra Afghanistan med to sønner på 11 år og fem år, ble forsøkt pågrepet og skulle sendes ut av landet, men var ikke hjemme da politiet kom på døra. Familien har vært i Norge fire år og seks måneder. Etter at NOAS skrev til Utlendingsnemnda, har familien fått oppholdstillatelse.
  • En familie fra Jemen med fire barn under 12 år, ble pågrepet og sendt til Trandum utlendingsinternat for uttransport. Familien hadde da vært i Norge i seks år og to måneder. Etter at NOAS sendte en omgjøringsbegjæring i all hast, har familien fått utsatt iverksettelse i påvente av ny behandling av saken.
  • En familie fra Afghanistan med et barn på fem år og en gravid mor, var pågrepet og sendt til Trandum i oktober. Familien vært i Norge i fire år. NOAS sendte inn en omgjøringsbegjæring, og familien har fått utsatt iverksettelse og skal få saken vurdert på nytt.
  • En familie fra Senegal med to barn har vært i Norge i seks år. Familien ble pågrepet og sendt til Trandum i oktober. NOAS sendte inn omgjøringsbegjæring mens familien satt på Trandum, og utsendelsen ble stanset. Familien har lov til å oppholde seg i Norge fram til de har fått en ny vurdering.

Disse familiene ville vært i statistikken over utsendte familier dersom vi ikke sendt inn ny informasjon i saken og bedt om en ny vurdering. Dette viser hvor tilfeldig dette slår ut, og understreker poenget om at Anundsen tar feil når har sier at ingen er sendt ut på feilaktig grunnlag. 

Dugnad gir rettshjelp til lengeværende barn
Rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn har bistått et stort antall barnefamilier som har bodd lenge i Norge. NOAS har kontakt med 216 familier med lengeværende barn. De fleste av disse familiene har mer enn to barn. 85 av familiene har saker som er til vurdering hos Utlendingsnemnda. Av disse er det 37 som har fått utsatt iverksettelse, det vil si at de har lov til å bli i landet fram til de har fått en oppdatert vurdering av saken. 30 av familiene har allerede fått oppholdstillatelse. 16 er sendt ut av landet. Mange av disse familiene ville ikke fått en ny vurdering av saken dersom ikke NOAS hadde sendt inn ny informasjon. Resultatet av dugnaden viser at det er betydelige rettssikkerhetsproblemer på feltet, og at det er stort behov for rettshjelp til familier med lengeværende barn.

Les mer om rettshjelpsdugnaden her: https://www.noas.no/rettshjelpen-gir-resultater/

og her: https://www.noas.no/bli-med-pa-dugnad-like-muligheter-til-rettshjelp-for-lengevaerende-barn/