fbpx
top

Feil fra Solberg om irakere

I en av sine ledere kritiserte Dagbladet regjeringen for å returnere irakiske ”flyktninger” til Irak. I sitt svar 10. september forsøker statsråd Erna Solberg å gjemme seg bak semantikk.

I en av sine ledere kritiserte Dagbladet regjeringen for å returnere irakiske ”flyktninger” til Irak. I sitt svar 10. september forsøker statsråd Erna Solberg å gjemme seg bak semantikk.
Hun påpeker at irakere med endelig avslag på asylsøknaden ikke lenger er ”flyktninger”, og at Dagbladets påstand derfor er feil.

Det er imidlertid ingen tvil om at FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin posisjon samstemmer med Dagbladets, og ikke med statsrådens. Høykommissæren kunne i sitt posisjonsdokument om asylsøkere fra Irak av mars i år knapt ha vært tydeligere: ”I lys av situasjonen i Irak fremmer UNHCR klart ikke frivillig retur foreløpig og ber Stater om ikke å iverksette noen tiltak som har til hensikt å oppmuntre [encourage] til frivillig retur, inklusive avslåtte saker.” (vår oversettelse og uthevning).

Å ta fra irakerne mat og true med å kaste dem ut av mottaket dersom de ikke reiser tilbake frivillig, må sies å utgjøre ”oppmuntring”. At Solberg med stramt ansikt hevder ikke å bryte FNs anbefaling, viser at regjeringen må bli stadig mer frimodig i sin omgang med sannheten for å forsvare en politikk som bryter med sentrale menneskerettsstandarder.

Statsråden skriver videre at ”De relativt få irakerne som er hjulpet til å reise hjem fra Norge, kan umulig utgjøre noe problem i så måte.” Det synes åpenbart at FN ikke er bekymret for hva Norge alene vil gjøre, men for hva alle de land som huser irakere kan finne på å gjøre. Skulle alle landene gjøre det Norge nå prøver på, er det snakk om å sende flere titalls tusen mennesker til et land som ikke er klart til å ta dem imot.

Morten Tjessem, generalsekretær NOAS