fbpx
top

– Farlig uklarhet om norsk asylpolitikk

TV2 melder at Norsk gallup har gjennomført en undersøkelse om nordmenns tillit til myndighetenes behandling av asylsøknader. På spørsmål om man tror asylsøkere som får opphold i Norge virkelig er forfulgt i hjemlandet, svarte 55 prosent av de spurte nei.

TV2 melder at Norsk gallup har gjennomført en undersøkelse om nordmenns tillit til myndighetenes behandling av asylsøknader. På spørsmål om man tror asylsøkere som får opphold i Norge virkelig er forfulgt i hjemlandet, svarte 55 prosent av de spurte nei.
Fakta er at vel 70 prosent av de asylsøkerne som faktisk fikk opphold i 2001, kom fra kun fire land: Afghanistan, Somalia, Irak og Jugoslavia/Kosovo*. Det er i alle tilfeller snakk om land som lenge har vært en del av nyhetsbildet, og hvor den alvorlige menneskerettighetssituasjonen er kjent for de fleste, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.

Dette betyr at også i kriseåret 2001, da UDI slet med den store tilstrømningen fra Øst-Europa i etterkant av Norges inntreden i Schengensamarbeidet, hadde UDI god kustus på saksbehandlingen.

– I denne situasjonen var det en del fra Russland og Ukraina som fikk opphold som normalt ikke ville ha gjort det. Det er en sprekk, men sprekken er på mindre enn 5 prosent av dem som faktisk fikk opphold. Dette er også noe UDI nå har ryddet opp i. Det er på ingen måte et grunnlag for den mistilliten folk nå gir uttrykk for.

Situasjonen i utlendingsforvaltningen per i dag ligger nærmere normalåret 2000, da over 80 prosent av dem som fikk opphold, kun var fra tre land: Afghanistan, Somalia og Irak. Blant de andre som har fått opphold i Norge de siste to årene, finner man personer fra Etiopia, Eritrea, Iran, Sierra Leone, Algerie og Sri Lanka.

Det er rett og slett vås når enkelte sier at de fleste som får opphold er grunnløse. Det ville, under enhver norsk regjering, ha vært uaktuelt å sende folk tilbake til Afghanistan under Taliban, Sør-Irak under Saddam Hussein eller Sør-Somalia under de lokale krigsherrene, sier Tjessem.

– Faktum er at norsk asylpolitikk er både forutsigbar og enhetlig – og forutsigbart og enhetlig streng. Denne farlige uklarheten om norsk asylpolitikk kan i verste fall skape et klima for en innstramning som ikke har rot i den faktiske situasjonen.

*Basert på UDIs statistikk. Hva gjelder både Somalia og Irak, er det nesten utelukkende snakk om asylsøkere fra de sørlige områdene. Både asylsøkere fra de nordlige områdene i Somalia (Somaliland og Puntland) og fra Nord-Irak får normalt avslag.