fbpx
top

Fakta om de lengeværende barna

Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt de asylsøkende lengeværende barna. NOAS kjenner til barn som nå har bodd nærmee 10 år i Norge. Et av argumentene Justisdepartementet har skjøvet foran seg for å ikke gjøre noe for barna er at de frykter at det vil medføre økte asylankomster til Norge. Erfaringer tilsier at det ikke stemmer. Sommeren 2004 var det behov for en midleritidg forskrift som medførte at barn i Norge som hadde bodd 3 år eller lengre på mottak fikk innvilget oppholdstillatelse. De to påfølgende årene 2005 og 2006 hadde vi de laveste asylankomstene til Norge på 2000-tallet. Dette viser at det er fullt mulig å få til løsninger for barna uten at det øker asylankomstene til Norge. Les mer om barna det gjelder og mulige løsninger her. For mer informasjon ta kontakt med Jon Ole Martinsen på telefon 404 93 689 eller mail: jon.ole.martinsen@noas.org