fbpx
top

Fagforbundet støtter rettshjelpsdugnaden!

Fagforbundet har vedtatt å støtte rettshjelpsduganden for lengeværende barn med 50 000 kroner. NOAS takker så mye for støtten!

I sommer startet en rettshjelpsdugnad som skal gi alle lengeværende barn muligheter til å få prøvd saken sin på nytt. Alle barnefamilier tilbys nå informasjon om nye regler og juridisk bistand.

Les mer om hvordan man sender inn en sak til NOAS.

Regjeringen innfører nye regler for lengeværende barn, men tar ikke ansvar for at de aktuelle familiene får informasjon eller nødvendig juridisk bistand. Familiene må selv sende inn en omgjøringsbegjæring for å få en ny vurdering av saken. Samtidig som de nye reglene ferdigstilles, intensiveres tvangsutsendelsene av barn som har vært mange år i Norge og som har sterk tilknytning.

Fagforbundet er en av aktørene som stiller seg bak rettshjelpsdugnaden. De bidrar med økonomisk støtte på 50 000 kroner. Britt Ås, fylkesleder i Fagforbundet Troms, har jobbet for asylbarnas sak i mange år og er glad for Fagforbundets bidrag til dugnaden.

– Pengebidrag fra Fagforbundet og andre LO-forbund er med på å følge opp vedtaket fra LO-kongressen om at barnas beste skal gjelde i asylsaker, sier Ås, som oppfordrer fylkeskretser, fagforeninger og enkeltpersoner til også å bli med på dugnaden.

Rettshjelpsdugnaden har så langt mottatt over 250 000 kroner i støtte fra privatpersoner, organisasjoner og menigheter – 20 000 av disse kronene har kommet inn via sms-tjenesten 2160. Initiativtaker Aina Heldal Bøe og NOAS takker alle støttespillere for bidragene som har kommet inn. Vi er helt avhengig av denne støtten for å kunne tilby de aktuelle familiene gratis rettshjelp.

Les mer her:
http://www.fagbladet.no/forsiden/dugnad_for_asylbarn_294685.html

Les mer om rettshjelpsdugnaden her
På facebook: https://www.facebook.com/rettshjelpsdugnad/info
På våre nettsider: https://www.noas.no/bli-med-pa-dugnad-like-muligheter-til-rettshjelp-for-lengevaerende-barn/

Ønsker du å støtte rettshjelpsdugnaden?
Vi har opprettet enkonto til dette formålet:6012 05 72701. Pengene går direkte til dette rettshjelpsprosjektet. Du kan også støtte formålet per sms ved å sende NOASBARN til 2160, du gir da kroner 100.