fbpx
top

Færre asylankomster – flere returer

Justisminister Anders Anundsen forventer 11 000 asylsøkere neste år, mot nærmere 12 000 i år. Samtidig settes måltallet for tvangsreturer opp fra 6 700 til 7 800.

Regjeringen kutter Utlendingsdirektoratets (UDIs) driftsramme med 20 millioner kroner, samtidig som antallet tvangsreturer forventes økt fra 6 700 til minst 7 800 i 2015. Dette innebærer intern omprioritering av ressurser i utlendingsforvaltningen. Anundsen flytter 14,3 millioner fra drift av mottak til returtiltak.

Regjeringen forventer at antallet assisterte returer økes med 200 i 2015, til 2 300, og øker bevilgningene til assisterte returer med 13 millioner. Regjeringen vil rapportere inn 138 millioner kroner i administrative kostnader knyttet til assistert retur som utviklingshjelp.

Syriske asylsøkere settes på vent
Etter kutt og omprioriteringer i UDI som følge av revidert budsjett for inneværende år, må asylsøkere som med stor sannsynlighet får opphold, vente i inntil et halvt år på i det hele tatt å få fremmet saken sin gjennom asylintervju. 

– NOAS er bekymret for at fortsatt ensidig prioritering av retur skal gå på bekostning av styrket rettssikkerhet og raskest mulig innvilgelse av opphold til traumatiserte flyktninger fra blant annet Syria og Eritrea, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

– Utsettelsene innebærer også at disse flyktningene må vente på familiegjenforening, og at mange familiemedlemmer derfor må bli værende i krigssoner eller overfylte flyktningleirer tilsvarende lenge.