fbpx
top

Facebook-initiativ: Velkommen til Danmark

Et dansk Facebook-initiativ finansierte mandag 10. august en helsides annonse i den britiske avisen The Guardian. I annonsen ønskes flyktninger velkommen til Danmark.

«Kjære flyktning Vi ønsker deg velkommen til Danmark». Slik ønsker en dansk Facebook-gruppe å markere avstand til den danske Venstre-regjeringens varslede skremmekampanje i internasjonale medier. Mot-annonseinitiativet ”Velkommen til flyktninger – Nei til Støjbergs skremselskampanje» kommer etter at statsråd Inger Støjberg varslet at den blå mindretallsregjeringen ønsker å gjøre Danmark mindre attraktivt for flyktninger gjennom en internasjonal annonsekampanje. Målet for den ferske Venstre-regjeringen og utlendings-, integrasjons- og boligminister Støjberg, er å få færre asylsøkere til Danmark.

”Vi er svært glade for annonsen og den støtte, vi har fått. Vi synes, det har gått riktig bra,” sier Marianne Rosenkvist, talskvinne for Facebook-initiativet til det danske nettstedet «Alltinget». Gruppen hadde forrige uke en tilsvarende annonse i den danske avisa Politiken.

Oppfordrer regjeringen til å skrote varslet kampanje
I annonsen i The Guardian står det videre: «Kjære medmenneske. Det finnes en annen stemme i Danmark – en stemme, som representerer fred, solidaritet og menneskelig anstendighet». Mot-annonseinitiativet varsler at det kan komme flere annonser. Marianne Rosenkvist forteller til «Alltinget» at mot-kampanjeinitiativet vil skrive et åpent brev til integrasjonsminister Inger Støjberg og oppfordre statsråden til å skrote hele planen om en dansk skremselspropaganda.

Høye ankomster i 2014 ble årets valgkampsak
Bakgrunnen for regjeringens varslede kampanje, er fjorårets høye asylankomster til Danmark. I 2014 kom nær 15.000 asylsøkere til landet. Antallet representerte en dobling i forhold til 2013. Det var særlig økningen i antallet flyktninger fra Syria og Eritrea som bidro til de høye ankomstene. Flyktninger fra de to landene utgjorde nær to tredeler av asylsøkerne til Danmark i 2014. i etterkant av de høye ankomstene oppsto en debatt om menneskesmuglere informerer flyktninger om i hvilke land de kan forvente de beste sosiale ordninger. Den forrige sosialdemokratiske regjeringen ble beskyldt for å gjøre Danmark til en asylmagnet. Til tross for at det i løpet av de fire første månedene i år bare kom 2.100 asylsøkere til Danmark, gjorde både Venstre og Dansk Folkeparti innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken til viktige saker i valgkampen.

Nær halvering av økonomisk støtte til flyktninger
Den ferske, blå mindretallsregjeringen fra partiet Venstre har etter valget i juni i år kuttet kraftig i støtten til flyktninger som har fått innvilget asyl i Danmark. I stedet for en tidligere kontantstøtte, skal de nå motta en ny integrasjonsstøtte, som tilsvarer en viss sats i den danske sosialstøtteordningen. Endringen innebar nesten en halvering av den økonomiske støtten til asylsøkere som får opphold i Danmark. Det er denne innstrammingen integrasjonsminister Inger Støjberg vil gjøre flyktninger oppmerksomme på, gjennom annonser i utenlandske aviser og videre i sosiale medier.