fbpx
top

Få søknader revurderes

I etterkant av sommerens sultestreik har Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sett på rundt 140 saker der Utlendingsnemnda (UNE) har gitt endelig avslag på søknader om opphold fra afghanere.