fbpx
top

– EUs returdirektiv undergraver rettigheter

EU-direktivet setter en rekke minstestandarder som vil gjelde for alle medlemsland: Innvandrere uten lovlig opphold får inntil 30 dager på seg til å dra hjem, de som ikke reiser frivillig kan holdes fengslet i inntil 18 måneder. Også barn kan fengsles, det åpnes for å tvangsreturnere barn ned til 14 års alder, det stilles minstekrav til fri rettshjelp for dem som skal kastes ut, tvangsreturnerte kan få innreiseforbud i inntil fem år for hele Schengen-området. Både Amnesty International og Det europeiske flyktningrådet (Ecre) kritiserer direktivet skarpt. Det «undergraver de grunnleggende rettighetene» for dem som blir rammet, ifølge en pressemelding fra de to organisasjonene. Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS mener det er fare for at direktivets minstestandarder fort kan ende opp som gjeldende standard: At ingen legger listen høyere enn de må. – I Norge har det for eksempel vært praksis å ikke returnere enslige barn under 18 år, sier Tjessem.