fbpx
top

Europas UDI? Hva betyr opprettelsen av European Asylum Support Office (EASO) for Norge?

Utviklingen av et europeisk asylsystem, som ble påbegynt i Tampere i 1999, har kommet atskillig lengre enn man trodde bare for noen få år siden.

Les mer på ISFs nettsider her