fbpx
top

Europas humanitære ansikt

Hva skjedde etter at EU og Tyrkia i mars i år inngikk en avtale om å stanse smuglertrafikken over Egeerhavet?
18. mars i år inngikk EU og Tyrkia en samarbeidsavtale for å få kontroll over antallet asylsøkere til Europa. Avtalen innebærer blant annet at flyktninger som ankommer de greske øyene returneres til Tyrkia, i bytte mot gjenytelser fra EU.

NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå påpeker at flere av premissene for avtalen stemmer dårlig overens med virkeligheten. Det kan stilles spørsmål ved om Tyrkia kan anses som et trygt land for flyktninger. Hellas har dessuten mottatt svært lite av eksperthjelpen og bistanden de ble lovet, og et stort antall asylsøkere og flyktninger er strandet i landet.

Les Ann-Magrit Austenås tekst i Klassekampen 13.10.2016 her.