fbpx
top

EU-Tyrkia avtalen undergraver flyktningers rettigheter

Formålet med EU-Tyrkia avtalen er å hindre mennesker på flukt tilgang til Europa. Som resultat strander mange tusen barn og voksne i umenneskelige forhold i leirer på greske øyer.

I følge avtalen skal Tyrkia forhindre smuglertrafikk ut i Middelhavet, og flyktninger som likevel når greske øyer skal sendes tilbake fra Hellas til Tyrkia. Dette fungerer ikke – i stor grad fordi greske utlendingsmyndigheter tar på alvor at asylsøkere ikke har tilgang til asylprosedyre og flyktningstatus i Tyrkia.

Konsekvensen er at få har blitt sendt til Tyrkia, mens langt flere må tilbringe måneder og år i leirer i Hellas. Menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia er forverret etter kuppforsøket i 2016, og flyktningers grunnleggende rettssikkerhet blir ikke ivaretatt.

NOAS-Rapporten «Seeking Asylum in Turkey», som ble lansert i dag, er skrevet av Özlem Gürakar-Skribeland, advokat og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Rapporten dokumenterer blant annet at:

• Tyrkia er det landet i verden som huser flest flyktninger og asylsøkere, hvorav den klart største gruppen er syrere. På grunn av Tyrkias reservasjon til FNs flyktningkonvensjon, får ikke flyktninger i Tyrkia som kommer fra land utenfor Europa flyktningstatus og rettighetene som følger av konvensjonen. 

• Syriske flyktninger i Tyrkia lever under midlertidig beskyttelse, som kan vare evig eller opphøre med umiddelbar virking dersom myndighetene bestemmer det. 

• Antallet returer fra Hellas til Tyrkia under EU-Tyrkia avtalen er svært lavt. Antall mennesker på flukt som ankommer de greske øyene en enkelt måned, er langt høyere enn det totale antallet personer returnert til Tyrkia. Tusenvis av mennesker sitter fast i lengre perioder under inhumane forhold i greske leirer. 

• Det rapporteres ikke systematisk om situasjonen for personer som returneres fra Hellas til Tyrkia, og det er lite informasjon tilgjengelig om hva som har skjedd etter retur. Det har imidlertid flere ganger blitt rapportert om manglende tilgang til asylprosedyre ved retur. Tyrkia har også som mål å videre returnere personer sendt fra Hellas når det er mulig. Det er risiko for ulovlige deportasjoner og utsendelse til forfølgelse (refoulement).

Les hele rapporten her.