fbpx
top

EU-krav rammer asylsøkere i Hellas

Tøffe EU-krav om kutt i offentlige utgifter i Hellas rammer sårbare grupper og asylsøkere. Situasjonen for asylsøkere i Hellas var allerede før sparetiltakene så dårlige at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for ett år siden fastslo at det var brudd på grunnleggende rettigheter å returnere asylsøkere til Hellas. Nå slår NOAS’ samarbeidsorganisasjon Aitima alarm om ytterligere forverring av forholdene.

Tøffe EU-krav om kutt i offentlige utgifter i Hellas rammer sårbare grupper og asylsøkere. Situasjonen for asylsøkere i Hellas var allerede før sparetiltakene så dårlige at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for ett år siden fastslo at det var brudd på grunnleggende rettigheter å returnere asylsøkere til Hellas. Nå slår NOAS’ samarbeidsorganisasjon Aitima alarm om ytterligere forverring av forholdene.

Kuttene i offentlig sektor har allerede ført til at nye asylmottak, planlagt nytt system for mottak av asylsøkere og reformer i gresk lovgivning er blitt utsatt.  Dette bidrar igjen til økte problemer i det mangelfulle og allerede svært overbelastede greske mottakssystemet. Selv om midler stilles til rådighet for grekerne gjennom European Refugee fund, mangler greske myndigheter et apparat på sin side som kan nyttiggjøre seg de øremerkede europeiske midlene.

Spyros Rizakos, jurist og leder for den uavhengige bistandsorganisasjonen Aitima, mener kuttene i den greske velferdsstaten truer svake grupper og at mange asylsøkere er blant dem som rammes av de tøffe EU-kravene om ytterligere kutt i greske budsjetter. I tillegg medfører motstanden mot EUs krav til grekerne til økt oppslutning om fremmedfiendtlige partier og nører opp under rasistiske strømninger. Mange asylsøkere har opplevd å bli angrepet og kan ikke lenger bevege seg trygt i visse deler av Athen.

Brevet fra Aitima kan du lese her.