fbpx
top

EU-kommisjonen vil innskrenke asylretten

EU-kommisjonen foreslår midlertidige regler som vil gjøre det vanskeligere å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen. – Uakseptabelt, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS.

EU-kommisjonens forslag innebærer at Polen, Litauen og Latvia skal få lov til å se bort ifra sentrale regler på asylområdet i seks måneder. NOAS er kritiske til forslaget.

– Verden har i over 70 år vært enige om at alle mennesker skal kunne søke asyl. Forslaget svekker denne grunnleggende menneskerettigheten, sier Nesse.

Siden august har flere tusen mennesker sittet fast i skogen på grensen til Polen, Latvia og Litauen etter at de ankom Hviterussland i forsøk på å ta seg inn i EU. Flere har allerede frosset i hjel.

– Det er nettopp for å forhindre at mennesker havner i situasjoner som dette at retten til asyl finnes. Situasjonen på grensen mellom Hviterussland og Polen viser oss hvilke konsekvenser det får om vi undergraver retten til å søke asyl, sier generalsekretæren.

I dag er regelen at asylsøknader fra personer som ankommer grensen skal behandles innen 10 dager. Forslaget gir dem lov til å bruke opptil fire uker. Det legges også opp til at asylsøkere kan interneres i sentre på grensen i opptil fire måneder.

– Det er menneskerettslig uakseptabelt å internere mennesker på den måten, sier Nesse.

FNs høykommissær for flyktninger ber det internasjonale samfunnet om å opprettholde sine forpliktelser i henhold til folkeretten. Likevel foreslår EU-kommisjonen å innføre «forenklede og raskere nasjonale prosedyrer for å returnere mennesker» uten å ha de nødvendige rettssikkerhetsgarantiene på plass for å sikre at folk ikke returneres til forfølgelse.

– NOAS stiller seg bak FNs høykommissær for flyktninger sitt syn i denne saken og mener at Norge bør gjøre det samme. Forslaget kan føre til at mennesker blir returnert til forfølgelse i strid med folkeretten, sier generalsekretæren i NOAS.