fbpx
top

Etter ni år i Norge blir de sendt tilbake til Irak

To av tre av de såkalte MUF-erne kastes ut av landet. Etter at UDI først gav opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, kom departementet med nye retningslinjer. Et langt opphold i Norge skulle ikke lenger tillegges avgjørende vekt. Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS mener snuoperasjonen er enestående. – Etter min mening er det i strid med grunnleggende rettsprinsipper at det først blir gjort et vedtak, som så blir omgjort. Her trekker man tilbake en tillatelse fordi man ikke er enig i forvaltningens vedtak. Jeg kan ikke se for meg at politikerne ville sluppet unna med noe sånt for andre, mer ressurssterke grupper. Dette er ren politisk prestisje, sier Tjessem.