fbpx
top

Etiopiske kvinner risikerer å bli sendt tilbake til nye overgrep

«Utlendingsdirektoratet la klagerens forklaring om husransakelse til grunn, men mente dette ikke utgjorde forfølgelse. De festet også lit til forklaringen om voldtekt, men mente dette fremstod som en ren kriminell handling som ikke utgjorde et ledd i forfølgelse basert på en av grunnene i konvensjonen. Utlendingsdirektoratet anså at myndighetene i Etiopia vil kunne gi klageren tilstrekkelig beskyttelse mot slike handlinger. Dette gjaldt selv om voldtektsmennene var politimenn»


Mange etiopiske kvinner som har søkt om beskyttelse i Norge blir møtt med vedtak som sitert ovenfor. Denne standardformulering fra utlendingsforvaltningen bortdefinerer i praksis kvinners beskyttelsesbehov ved å definere tortur i forbindelse kvinnens egen eller familiens politiske aktivitet, som enkeltstående kriminelle handlinger. Kvinnene bes så søke beskyttelse hos de samme myndighetene som begikk overgrepene mot dem.

 

Vi har gjennomgått en rekke asylsaker fra etiopiske kvinner. I gjennomgangen har vi funnet at et stort antall kvinner som har blitt utsatt for denne torturen ikke får den beskyttelsen de krav på.

 

Når menn i uniform voldtar i forbindelse med avhør, varetektsfengsling og/eller husransakelse, så må dette anses som tortur fra myndighetenes side og ikke som enkeltstående kriminelle handlinger. Praksisen som vi her har avdekket uthuler flyktningbegrepet, og traumatiserte voldtektsofre – ofre for politisk forfølgelse – står igjen som rettsløse.

 

Gjennomgangen viser utstrakt bruk av voldtekt hvor flere tjenestemenn ofte er tilstede under overgrepet. Omfanget synliggjør at kvinnene kan risikere nye overgrep ved retur til Etiopia.

 

NOAS har derfor sendt et brev til UNE der vi ber om at disse sakene får en ny vurdering og at utreiseplikten suspenderes. Vi har også orientert Justisdepartementet om omfanget av dagens praksis, som vi mener er i strid med flyktningkonvensjonen intensjon og Justisdepartementet rundskriv om kjønnsbasert forfølgelse.

 

Les brevet til Justisdepartementet her

 

Les brevet til UNE her

«Utlendingsdirektoratet la klagerens forklaring om husransakelse til grunn, men mente dette ikke utgjorde forfølgelse. De festet også lit til forklaringen om voldtekt, men mente dette fremstod som en ren kriminell handling som ikke utgjorde et ledd i forfølgelse basert på en av grunnene i konvensjonen. Utlendingsdirektoratet anså at myndighetene i Etiopia vil kunne gi klageren tilstrekkelig beskyttelse mot slike handlinger. Dette gjaldt selv om voldtektsmennene var politimenn»

UNE-vedtak av 2012

Mange etiopiske kvinner som har søkt om beskyttelse i Norge blir møtt med vedtak som sitert ovenfor. Denne standardformulering fra utlendingsforvaltningen bortdefinerer i praksis kvinners beskyttelsesbehov ved å definere tortur i forbindelse kvinnens egen eller familiens politiske aktivitet, som enkeltstående kriminelle handlinger. Kvinnene bes så søke beskyttelse hos de samme myndighetene som begikk overgrepene mot dem.

Vi har gjennomgått en rekke asylsaker fra etiopiske kvinner. I gjennomgangen har vi funnet at et stort antall kvinner som har blitt utsatt for denne torturen, ikke får den beskyttelsen de har krav på.

Når menn i uniform voldtar i forbindelse med avhør, varetektsfengsling og/eller husransakelse, må dette anses som tortur fra myndighetenes side og ikke som enkeltstående kriminelle handlinger. Praksisen som vi her har avdekket uthuler flyktningbegrepet, og traumatiserte voldtektsofre – ofre for politisk forfølgelse – står igjen som rettsløse.

Gjennomgangen viser utstrakt bruk av voldtekt hvor flere tjenestemenn ofte er tilstede under overgrepet. Omfanget synliggjør at kvinnene kan risikere nye overgrep ved retur til Etiopia.

NOAS har derfor sendt et brev til UNE der vi ber om at disse sakene får en ny vurdering og at utreiseplikten suspenderes. Vi har også orientert Justisdepartementet om omfanget av dagens praksis, som vi mener er i strid med flyktningkonvensjonen intensjon og Justisdepartementet rundskriv om kjønnsbasert forfølgelse.

Les brevet til Justisdepartementet her

Les brevet til UNE her