fbpx
top

Et utvalg skal vurdere mottakssystemet i Norge

Fredag 30. oktober har Kongen i Statsråd utnevnt et utvalg som skal vurdere organiseringen av og rammer for tilbud til personer som søker asyl i Norge. Utvalget skal redegjøre for internasjonale rammebetingelser, beskrive løsninger som finnes i andre land og drøfte og utdype sentrale mål og hensyn. Utvalget skal utrede ulike modeller for organisering og ansvarsplassering og legge frem helhetlige forslag til hvilke tilbud som skal gis til asylsøkere fra søknaden innleveres til bosetting eller retur. Tidligere Ap-statsråd Gunnar Berge skal lede utvalget, som skal sluttføre arbeidet innen 1. juni 2011. Seniorrådgiver i NOAS, Sylo Taraku, er et av utvalgets åtte medlemmer.

.