fbpx
top

En dyster utvikling i flyktningpolitikken

Da Hurdalsplattformen ble lagt frem av den nyvalgte regjeringen i oktober, advarte NOAS om at den inneholder så mange innstramninger i strid med FNs anbefalinger at regjeringen nærmer seg FrP i flyktning- og asylpolitikken. Nå ser vi dette i praksis.

Forslag etter forslag om en mer human behandling av asylsøkere og flyktninger blir stemt ned av Ap, Sp, Høyre og Frp på Stortinget. Forrige uke ble syv representantforslag som er viktige for å styrke flyktninger og asylsøkeres rettsikkerhet nedstemt:

  • å stille alle utvisningssaker som berører barn i bero (KrF)
  • å gi ureturnerbare asylsøkere rett til å jobbe (KrF)
  • å sikre grunnleggende helsehjelp til alle som oppholder seg i Norge (KrF)
  • å sikre alternative forslag til utvisning for å styrke barns beste (SV)
  • å sikre raskere og bedre integrering (SV)
  • å få flyktninger raskt i arbeid (Venstre)
  • å hindre tvangsretur av afghanere (Rødt)


Endret styrkeforhold 

Til sammen utgjør Ap, Sp, Høyre og Frp 133 mandater mot kun 35 fra SV, Rødt, Venstre, KrF og MDG som ønsker en bedre behandling av flyktninger og asylsøkere. Når de fire store partiene er enige, blir det et massivt flertall mot endringer.

– Fem mindre partier finner sammen om oppmykninger, men fire store møter hverandre i en streng holdning, sier vår generalsekretær Pål Nesse til Vårt Land.

I tillegg er det ingen i bremserollen med en mer human flyktningpolitikk i dagens regjering, slik som Solberg-regjeringen hadde med Venstre/KrF.

Ved at de fire store finner sammen, har det skjedd en generell innstramming av asylpolitikken de siste årene. NOAS mener det er et dystert varsel for utviklingen i flyktningpolitikken.


I utakt med egne velgere

Likevel er det mulig å endre kursen mot en mer human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk.

– Vi har et sterkt motstykke, som ikke er en venstreside-allianse, men en «rettighets- og rimelighetsallianse» av mindre partier i flyktningpolitikken. De gjør en viktig jobb ved å stille med enkeltforslag og utfordre regjeringen på politikken deres, sier generalsekretæren i NOAS.

Det store politiske skillet går heller ikke alltid mellom partiene, men mellom hva folk engasjerer seg for lokalt og det partiet mener nasjonalt. I deler av Norge er engasjementet ofte stort for å ta godt imot og integrere flyktninger.

– Jeg tror flere av partiene er i utakt med egne velgere. Holdningsundersøkelser om flyktninger peker i retning av at man mener politikken er i strengeste laget og bør være rausere, sier Nesse.