fbpx
top

Et begrenset liv

NOAS har forståelse for at det iverksettes tiltak for å få klarlagt identiteten til asylsøkere, men mener at begrensede oppholdstillatelser ikke er veien å gå. I det minste må det avklares hvilken dokumentasjon som er tilstrekkelig og hva som skjer i de tilfeller personen faktisk ikke kan skaffe dokumentasjon som myndighetene godtar. Dette kan løses i forskriftene til den nye utlendingsloven, som det nå arbeides med, skriver spesialrådgiver i NOAS, Paula Tolonen.