fbpx
top

Eritrea-dugnad i UDI

På grunn av regjeringens satsing på retursaker, må to tredjedeler av asylsøkerne som kommer til Norge nå vente minimum et halvt år på asylintervju. Eritreerne må vente lengst; hele ti måneder. Nå i mars gjennomfører UDI en dugnad for å få intervjuet 300 eritreere.

Nærmere 2 900 eritreere søkte beskyttelse i Norge i løpet av 2014. Gjennom budsjettkutt fikk UDI begrenset kapasitet i løpet av fjoråret. Med politisk press på prioritering av retursaker, ble de store gruppene av asylsøkere med høy innvilgelsesprosent, som syrere og eritreere, satt på vent i mellom seks og ti måneder. I løpet av mars håper UDI å få redusert antallet ventende eritreere noe.

Ingen kø-ordning
UDI kan imidlertid ikke garantere at de som har ventet lengst kommer først i køen. UDI følger ikke noen kø-ordning. Noen som har ventet kort, kan komme til intervju før andre som har ventet lenger. Dugnaden på bare en måned betyr at det fortsatt vil være mange som ikke kommer til intervju. Prosjektet vil likevel føre til at UDI får færre saker å behandle etter mars. Når vi har færre saker å behandle, kan det gjøre at ventetiden generelt blir noe kortere.

Dårlig samfunnsøkonomi
NOAS har tatt opp med både UDI og politikere på Stortinget at så lang ventetid før asylintervju er svært uheldig av flere grunner. For det første er det ikke mulig for asylsøkerne å få midlertidig arbeidstillatelse før etter asylintervju. For det andre skal de aller fleste av de store gruppene som nå må vente i mer enn et halvt år på asylintervju, bli i Norge. Så lang periode i total uvirksomhet og uten noen avklaring av den enkeltes videre situasjon i Norge, en stor personlig belastning og samfunnsøkonomisk sløsing med menneskelige ressurser og statlige midler. For det tredje ville tidligere intervju, avklaring og mulighet for arbeidstillatelse gjøre flere i stand til raskere å kunne bosette seg selv. Noe som igjen ville være et gode både for den enkelte og for å redusere køen av flyktninger som trenger bosetting i norske kommuner. 

Les UDIs informasjon til Eritreere som må vente.