fbpx
top

Engasjementet for MUF-ere i Tromsø får Annette Thommessens minnepris

Støttegruppa for MUFere i Tromsø og ordfører Arild Hausberg får Annette Thommessens Minnepris for arbeidet med MUF-saken. – Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, mottar Annette A. Thommessens Minnepris for 2009 for deres ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har bidratt til å skape forståelse for MUFeres situasjon i Norge, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.

Støttegruppa for MUFere i Tromsø og ordfører Arild Hausberg får Annette Thommessens Minnepris for arbeidet med MUF-saken.

 

 

– Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, mottar Annette A. Thommessens Minnepris for 2009 for deres ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har bidratt til å skape forståelse for MUFeres situasjon i Norge, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem

 

MUF (Midlertidig Uten Fornyelse) har blitt en betegnelse på en gruppe mennesker som har blitt kasteballer i forvaltningen. 18. mars 2009 varslet Regjeringen at de gjenværende Muferene skulle få sin sak behandlet på nytt – 10 år etter at de ankom Norge.

 

– Den fornuftens seier over prestisjen i MUF-saken er det mange som har bidratt til og mange kunne fortjent å bli takket. Sentralt blant disse står Støttegruppa og ordføreren i Tromsø, som hver for seg har satt fokus på urimeligheten i MUFerenes situasjon, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.  

 

I anledning av at NOAS markerer at det er 25 år siden Annette A Thommessen m.fl. grunnla organisasjonen, ønsker stiftelsen Annette A Thommessens Minnefond og NOAS at det i felleskap skal innstiftes en minnepris over Annette A Thommessen. Minneprisen skal ha det samme formålet som prisen stiftelsen Annette A Thommessens Minnefond har utgitt, dvs at den skal kunne gis til personer eller organisasjoner som bidrar til å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge. Minneprisen vil således tre i stedet for de priser som stiftelsen Annette A Thommessens Minnefond har gitt ut.

 

For mer informasjon, kontakt: generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem på tlf. 970 82 541 eller på e-post: morten.tjessem@noas.org