fbpx
top

To tremåneders engasjement som rådgiver/saksbehandler i NOAS

På grunn av omdisponering av to medarbeidere i et nytt prosjekt i høst, har NOAS ledig to engasjement som saksbehandler/rådgiver i 100 prosent stilling. Engasjementene vil løpe fra så snart som mulig/1. oktober og ut året.

Stillingsinstruks for rådgiver/saksbehandler i NOAS

Oppgaver/ansvarsområde:
Hovedoppgave er å gi juridisk rådgivning og rettshjelp til den enkelte asylsøker.

Andre oppgaver vil være:

  • Deltagelse i organisasjonens policy-arbeid, herunder utarbeidelse av rapporter /notater /utredninger /høringsuttalelser.
  • Kontaktarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner, advokater, forvaltning og andre relevante aktører, herunder foredrag i aktuelle fora.
  • Kontakt med media og utarbeidelse av skriftlige innlegg i pressen.
  • Når det er nødvendig for gjennomføring av organisasjonens virksomhet, kan rådgiver tildeles arbeidsoppgaver som ikke omfattes av denne stillingsinstruks.

Rådgiver rapporterer til generalsekretær.

Lønn etter NOAS’ lønnssystem.

NOAS søker primært etter jurister eller personer med juridisk fagkompetanse. Erfaring med saksbehandling, informasjon, veiledning, rettshjelp overfor asylsøkere, organisasjonsarbeid og/eller arbeid med asylpolitiske, landspesifikke eller relevante juridiske spørsmål vil bli vektlagt.

Det åpnes for noe tilpasning av arbeidsoppgaver/ansvarsområder ut fra søkeres særlige kompetanse og erfaring.

Interesserte oppfordres til å sende begrunnet søknad med oppdatert cv til Ann-Magrit Austenå  ama@noas.org senest tirsdag 15. september 2015