fbpx
top

Engangsløsning for lengeværende asylsøkere

I desember 2019 kom regjeringen frem til en engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års opphold i Norge. Hva kommer endringene i utlendingsforskriften til å bety for lengeværende asylsøkere?

Engangsløsningen gjelder utlendinger som har kommet til Norge som asylsøkere, men som har fått avslag på søknaden om beskyttelse, og som heller ikke har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Hva går forslaget på engangsløsning ut på?

For å få opphold med denne løsningen:

 • må du ha bodd minst 16 år i Norge senest 1. oktober 2021
 • må din alder og botid sammenlagt være på minst 65 år
 • kan du være straffedømt, dersom du kun er ilagt bøter
 • kan du ikke være dømt til fengselsstraff

NB! Du kan ikke få oppholdstillatelse om du er utvist på grunn av et straffbart forhold, eller om du i løpet av de siste fem årene er dømt eller har sonet for et straffbart forhold som kan gi fengselsstraff.

Hvordan beregnes din oppholdstid?

Oppholdstiden beregnes fra den datoen du har søkt asyl. Bestemmelsen oppheves etter 1. oktober 2021.

Det betyr eksempelvis:

 • Hvis du er 49 år innen 1. oktober 2021 og samtidig har bodd minst 16 år i Norge, vil du få opphold
 • Hvis du for eksempel er 44 år innen 1. oktober 2021 og samtidig har bodd minst 21 år den 1. oktober 2021 i Norge, vil du få opphold.

Du kan få oppholdstillatelse før 1. oktober 2021, men din samlede botid i Norge regnes utfra hvor lenge du har bodd i Norge 1. oktober 2021

Andre krav:

 • Hvis du ikke har bodd på privat adresse eller på mottak, må du sannsynliggjøre at du har oppholdt deg i Norge (f.eks. gjennom kontakt med offentlige myndigheter som helse og skole, evt bankforbindelse, kontakt med menighet eller organisasjoner i Norge eller lignende)

Du må selv søke om å få opphold

 • Du må selv søke om å få opphold på grunnlag av engangsløsningen
 • Alle personer som er aktuelle for ordningen, kan søke om å få utsatt iverksetting av tidligere vedtak om at de må forlate landet

Du kan få hjelp av NOAS til å søke, les mer

Hva har du rett på?

Hva har du rett på, når du har fått utsatt iverksettelse av pålegg om å forlate landet?

 • Du kan flytte inn på mottak, mens du venter på svar fra UDI. Kontakt regionkontor i UDI for mer informasjon
 • Du har samme rettigheter som en asylsøker som venter på svar og ikke har fått endelig vedtak, herunder:
  • Helsetjenester
  • Økonomiske ytelser på mottak

Nyttige lenker

Justisdepartementet har sagt følgende om utsatt iverksettelse:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-042020–instruks-om-a-utsette-iverksettingen-av-vedtak/id2691466/

Forslaget fra regjeringen har vært ute på høring. Her er NOAS’ høringssvar. Når endringen trer i kraft, gir NOAS en generell oppdatering på våre nettsider.