fbpx
top

En ubehagelig sak

Fathia-saken: For norske utlendingsmyndigheter handlet det om å ta et velkjent, ubehagelig valg: Om en person skal få slippe inn i varmen, basert på en vurdering av om det foreligger tilstrekkelige menneskelige hensyn.  I denne saken har Utlendingsnemnda (UNE) i vedtak, redegjørelse og diskusjon gjennomgående valgt å fokusere på momenter som har vært egnet til å føre oppmerksomheten bort fra denne vurderingen. UNEs vedtak og presentasjon er gjennomsyret av irrelevant og tendensiøs mistenkeliggjøring. På grunn av dette er det dessverre mange som sitter igjen med et inntrykk av at Fathia løy. Dette er det ikke noe grunnlag for å hevde, skriver konstituert generalsekretær i NOAS Sylo Taraku i Aftenposten.

sdfghf