fbpx
top

En solidarisk asylpolitikk? Tredjelandsavtaler og midlertidighet

Seminar om asylpolitikk på Litteraturhuset 29. november.

To omdiskuterte innstramningstiltak i asylpolitikken er å inngå avtaler med såkalte tredjeland for å kunne overføre asylsøkere tilbake dit, og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening. Dette er også to av forslagene som Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg går inn for å utvide bruken av.

NOAS, Antirasistisk senter, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Mennesker i Limbo, Norges Kristne Råd, Vergeforeningen Følgesvennen, Refugees Welcome Norway, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Press – Redd Barna Ungdom og Redd Barna arrangerer et halvdagsseminar for å belyse følgende spørsmål: Hva er erfaringene med tredjelandsavtaler så langt? Er tredjelandsavtaler effektiv politikk? Er tredjelandsavtaler forenlige med Norges internasjonale forpliktelser? Hva vil de konkrete konsekvensene være for asylsøkerne som eventuelt overføres til «nye» tredjeland – hva vil de møte der? Hvilke konsekvenser har midlertidige oppholdstillatelser og begrenset familiegjenforening, for den enkelte og samfunnet som helhet? Hvor mye kan rett til familiegjenforening begrenses før det innebærer brudd med menneskerettighetene? Hva er erfaringene med innstramninger i Sverige og Danmark?

Seminaret ledes av Kai Eide, styreleder i NOAS og tidligere ambassadør og FN-utsending.

Påmelding til ral@noas.org.

Program:

Kl.08:30-08:45: Enkel servering

Kl.08:45-08:50: Velkommen v/Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Kl.08:50-09:50: Avtaler med tredjeland

Findings in new report: Seeking Asylum in Turkey
Özlem Gürakar-Skribeland, advokat og stipendiat ved Universitetet i Oslo

De menneskelige konsekvensene av Europas migrasjonspolitikk
Lindis Hurum, feltkoordinator i Leger uten grenser

Tredjelandsavtaler: Kan Europa betale seg ut av ansvaret for verdens flyktninger?
Bjarte Vandvik, tidl. generalsekretær i NOAS og ECRE, inntil nylig utstasjonert for UNHCR i Marokko

Kl.09:50-10:00: Pause

Kl.10:00-10:50: Midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening

Humanitære konsekvenser av Sveriges begrensede asyllovgivning
Linda Beskow, utreder/tematisk rådgiver i Svenske Røde Kors

Midlertidig beskyttelsesstatus og familiegjenforening – danske erfaringer
Line Bøgsted Olsen, juridisk konsulent i Dansk Flygtningehjælp

10:50-11:30: Panelsamtale

Sylo Taraku, medlem i Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og rådgiver i Agenda
Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
Bjarte Vandvik, tidl. generalsekretær i NOAS og ECRE, inntil nylig utstasjonert for UNHCR i Marokko
Torstein Ulserød, rådgiver i Civita
Line Bøgsted Olsen, juridisk konsulent i Dansk Flygtningehjælp