fbpx
top

En pris i Annettes ånd

Høsten 2014 reddet mannskapet på Bourbon Orca 1910 mennesker gjennom 15 redningsoperasjoner utenfor kysten av Libya. De varslet myndigheter i Norge, EU og FN om den alvorlige situasjonen de ble kjent med. En situasjon som vedvarer.

Ingrid Thommessen, datter av Annette Thommessen og styremedlem i Minnefondet la frem Minnefondets begrunnelse for prisen. Årets pris går til mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter.

I løpet av høsten 2014 reddet mannskapet på det norske skipet Bourbon Orca 1910 mennesker gjennom 15 ulike redningsoperasjoner utenfor kysten av Libya. I tillegg opplevde mannskapet situasjoner hvor en stor andel flyktninger druknet og skipet måtte bistå den italienske kystvakten i å plukke opp døde kropper.

Mannskapet kontaktet Norges Rederiforbund som bidro til at sjøfolkene fra Bourbon Orca fikk informert norske og europeiske myndigheter og FN om hva som faktisk foregikk i Middelhavet.

Les hele Minnefondets begrunnelsen her.

Endre Leine, QHSE Manager i Bourbon Offshore Norway mottok prisen på vegne av Bourbon Orcas mannskap. Han fortalte om redningsarbeidet som startet i august 2014 etter at Bourbon Offshore fikk kontrakt på en oljerigg som ligger midt mellom Libya og Lampedusa. Ikke visste de da at håndtering av båtflyktninger skulle bli en viktig del av jobben.

Skipet Bourbon Orca var utstyrt til å håndtere anker, forsyningstjenester og stand-by. Men fra 8. august, da cirka 50 flyktninger forsøkte å ta seg opp langs bena på plattformen ENSCO 5004, ble søk og redning av flyktninger en del av jobben. Den 15. august responderte skipet Bourbon Orca på anrop fra hovedredningssentralen i Roma. Skipet plukket opp 90 flyktninger og overga dem til italiensk kystvakt. 22. august eskorterte de ytterligere 200 flyktninger til kystvakten.

Leine beskriver at det store vendepunktet kom 24. august. Denne dagen dirigerte hovedredningssentralen i Roma Bourbon Orca til en forlist flyktningbåt der 300 var antatt savnet. Mannskapet fant kun 2 overlevende. Denne dagen ser de realiteten i flyktningkrisen. Dermed setter Bourbon Offshore i gang tiltak. Prosedyrer og retningslinjer for håndtering av flyktninger blir utarbeidet og nødvendig utstyr blir anskaffet. Over de neste ukene ble Bourbon Orca involvert i ytterligere 7 operasjoner. Til sammen redder mannskapet 1910 mennesker gjennom sine 15 redningsoperasjoner utenfor kysten av Libya.

Leine sier på vegne av mannskapet at de ikke kunne gjort noe annerledes.

– Internasjonale konvensjoner forplikter ethvert skip til å assistere når noen er i havsnød. I tillegg har vi en moralsk plikt. Den følte mannskapet om bord på Bourbon Orca veldig sterkt på. De tok ansvaret på alvor.

Bourbon Orca skulle ønske at norske myndigheter hadde vært mer på ballen i fjor høst, men er glade for Justisdepartementets involvering i dag.

Bourbon Orca ønsker å takke sjømannskirken og prestene Ole Dagfinn Sky og Morten Høst som har fulgt opp mannskapet underveis og etterpå. Videre ønsker de å takke Rederiforbundet ved Håkon Svane på beredskapssekretariatet. De vil også nevne at det er mange andre skip enn deres som har vært og er aktive i redningsarbeidet i Middelhavet.

Mannskapet på Bourbon Orca har besluttet å gi prispengene, NOK 20.000 til italiensk Røde Kors og deres humanitære arbeid blant båtflyktninger på Sicilia og Lampedusa. Røde Kors Italia hadde skrevet en takketale for pengene som ble lest opp på utdelingen.

Les hele takketalen her.

Røde Kors Italias frivillige gjør en viktig jobb blant annet i å ta imot båtene som kommer inn til land i Italia og gi helsetjenester og annen bistand til de ankomne. Christine Weima Lager fra Røde Kors Norge deltok på markeringen og viste bilder fra Catania, Sicilia. Hun fortalte at prispengene vil blir brukt til å kjøpe helseutstyr til flyktningene. Røde Kors Italia beregner at de i løpet av de neste månedene vil bistå ytterligere 85 000 migranter.

Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr, deltok også på markeringen.  Han vil hedre Bourbon Orca og mannskapet.

– Å redde liv er en hellig akt, sier Kallmyr, hvert liv er umistelig.

Videre forteller Kallmyr at regjeringen nå vil sende et norsk supplyskip til å delta i den internasjonal aksjonen Triton. Den norske regjeringa sender skipet for å redde liv. Det skal ikke være tvil om at dette er den viktigste grunnen, selv om Triton også er en grensekontrollaksjon. Regjeringa gir også 1 milliard til Syrias nærområder i 2015. Kallmyr fremhever også at tiltak mot menneskesmugling er viktige. Regjeringa ønsker å stoppe mennesker som ikke kan få beskyttelse i Europa fra å tar risikoen det er å reise over havet.

Karolina Lindholm Billing, Deputy Regional Representative, representerer UNHCR under markeringen.

– Prisen er i Annette Thommessens ånd slik UNHCR kjente henne, sier Billing, behovet for internasjonal innsats, solidaritet, engasjement og medmenneskelighet er større enn noensinne med den syriske flyktningkrisen.

Kommunikasjonssjef Erik Giercksky representerte Norges Rederiforbund på prisutdelingen. Rederiforbundet bisto med politisk påvirkningsarbeid, og utarbeiding og videreutvikling av rutiner for håndtering av søk redning i Middelhavet. I kontakten med norske myndigheter forsto Rederiforbundet tidlig at myndighetene ikke hadde tatt innover seg alvoret i og eskaleringen av situasjonen i Middelhavet. Rederiforbundet håper nå på økte ressurser fra norske myndigheter. De frykter – slik Bourbon Orca også gjør – at denne sommeren ikke blir roligere enn fjorårets. Rederiforbundet er glade for oppmerksomheten prisen gir til arbeidet.

Flyktninghjelpen ved seniorrådgiver På Nesse sa at de er stolte av sammen med NOAS og andre organisasjoner å ha startet en dugnad for Syria. At denne innsatsen er nødvendig, har Bourbon Orca vist gjennom sin innsats og varsling.

– Det er på tide at norske myndigheter sender en båt, sier Nesse, dessuten at de viser lederskap i arbeidet for å bistå i flyktningkrisen i Syria og nærområdene.

Nesse forteller at Norges innsats faktisk har minsket mens antall flyktninger har økt, i dag gir Norge kun 9 øre per flyktning per dag.

– Norge har ressursene, men trenger viljen, sier Nesse.

En flott markering av en verdig prisvinner, og dennes innsats i en prekær flyktingsituasjon som vi ikke har sett slutten på, ble avsluttet av sang ved Solveig Slettahjell.