fbpx
top

– En meget farlig utvikling

NOAS er sterkt bekymret for statsråd Erna Solbergs forslag om å utvide hurtigprosedyren til å omfatte flere asylsøkere.

NOAS er sterkt bekymret for statsråd Erna Solbergs forslag om å utvide hurtigprosedyren til å omfatte flere asylsøkere.
Norske myndigheter innførte 1. januar en 48-timers prosedyre for antatt grunnløse asylsøkere. Statsråd Erna Solberg uttaler i dag at hun nå vil vurdere å utvide denne ordningen til også å gjelde andre grupper fra 1. januar 2005.

– Vi er redd Norge nå er i ferd med å krysse en grense. Vi er sterkt bekymret for summariske avslag, at feilpotensialet vil øke og at mange menneskers liv dermed kan bli satt i fare. Erfaringene fra Nederland viser dette med all tydelighet, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.

– Det er snakk om et meget drastisk tiltak som kan bety at traumatiserte asylsøkere som har kommet rett fra et konfliktområde knapt får sette bena på bakken før de må godtgjøre sitt beskyttelsesbehov, med fare for umiddelbart å bli avvist. Vi må på det sterkeste advare mot en slik utvilkling.

Kontaktperson:
Generalsekretær Morten Tjessem