fbpx
top

En klar smertegrense

I Aftenposten 10. juli svarer statsråd Bjarne Håkon Hanssen på den felles kritikken av Utlendingsnemnda fra 13 organisasjoner. Hanssen indikerer i sitt svar at han oppfatter vår kritikk som politisk. Det kan vi ikke være enige i.