fbpx
top

En ikke uventet dom mot Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er dømt for å ha latt en asylsøker uten arbeidstillatelse å jobbe. – Jeg er ikke overrasket over at Sandefjord kommune ble dømt. Regelverket er klart. Selv om det kan synes vanskelig å vurdere om kommunen har vært grovt uaktsomme, er dette regler de bør kjenne til, mener generalsekretær Morten Tjessem i NOAS. Tjessem er oppmerksom på at regelverket framstår som urimelig for mange. – Jeg sier ikke at loven skal endres, men politikerne bør vurdere om det skal være så strengt at en asylsøker som har fått avslag ikke skal kunne søke en ordinær arbeidstillatelse mens han er i Norge.