fbpx
top

Dette er kravene til omsorgen som gis enslige mindreårige i asylmottak

Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år bor i egne asylmottak. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for omsorgen for disse barna, mens barnevernet har omsorgen for de som er under 15 år.

Helsetilsynet og statsforvalteren

 

I 2022 kom en ny forskrift om omsorgen for dem over 15 og en ny tilsynsordning for å kontrollere om kravene i forskriften følges av UDI og de som driver mottakene på vegne av UDI.

De fleste enslige mindreårige bor i egne asylmottak, men en del bor også i ordinære asylmottak sammen med følgepersoner som ikke er deres foreldre. Disse barna omfattes også av tilsynet.

Helsetilsynet er overordnet faglig myndighet for tilsynet, mens det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som fører tilsyn.

 

Kravene til omsorgen innebærer blant annet at mottaket har ansvar for å:
 • ha en skriftlig plan for omsorgsarbeidet i mottaket
 • sikre struktur i hverdagen for barnet
 • følge opp skolegang
 • forebygge forsvinning
 • legge til rette for kontakt med familie
 • verne om barnets integritet
 • gi barnet informasjon om hens rettigheter
 • sikre barnets rett til medvirkning
 • sørge for kartlegging og tiltaksplan
 • ha tilstrekkelig bemanning
 • opprette en særkontakt for barnet
 • utforme mottaket på en viss måte
 • bidra til oppfølging fra representant og andre (helse- og skolevesen og barnevern)

 

Tilsynet med mottakene skal være basert på risiko om hvor sannsynlighet for svikt er størst og hvor svikten vil ha størst konsekvenser. Tilsynet skal gjennomføres på mottaket og alle barn som bor der skal få tilbud om samtale med tilsynsmyndigheten.

Det er viktig at de som har bekymringer for forholdene på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, eller barn med følgepersoner i ordinære mottak, gir denne informasjonen til statsforvalteren i Oslo og Viken.

 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er Trude Mauseth  trmau@statsforvalteren.no  og Kristin Børli Rustad krbru@statsforvalteren.no .

Kontaktpersoner hos Helsetilsynet er Marthe Johanne mjg@helsetilsynet.no Grue og Camilla Kayed cka@helsetilsynet.no